Sveučilišna knjižnica

Posudba građe iz fonda knjižnice
 

Najveći broj zaduženih primjeraka - četiri.

Rok zaduženja za studente je 20 dana, s 2 dozvoljena produženja posudbe od dodatnih 20 dana.

Rok zaduženja za nenastavno osoblje je 30 dana  s pravom jednog produženja.

Rok zaduženja za djelatnika u nastavi je 60 dana s pravom jednog produženja.

Djelatnici Sveučilišta u Zadru nisu duži plaćati zakasninu ali se mole da poštuju rok posudbe kako bi svi korisnici knjižnice mogli koristiti knjižničnu građu.

Korisnici knjižnice mogu rezervirati naslove pomoću modula za korisničke podatke, u koji se prijavljuju s brojem knjižnične iskaznice i prvih 7 brojeva JMBG-a. Putem ovog modula korisnici imaju uvid u stanje svoje zadužene i razdužene građe.

Produženje posudbe  moguće je obaviti telefonski, bez dolaska u knjižnicu, no samo unutar roka posudbe. Ukoliko je rok posudbe prekoračen, knjige se moraju vratiti u knjižnicu.

Telefonski brojevi na koje se može produžiti posudba:

  • 023/200-512 (Posudbeni odjel Središnje knjižnice)
  • 023/200-538 (Slavistička knjižnica)
  • 023/345-048 (Knjižnica Novog kampusa)
  • 023/200-516 (Informator)


Knjižnična građa koja se ne može iznositi iz Knjižnice Sveučilišta je sljedeća:

    * referentna literatura (rječnici, enciklopedije, leksikoni, priručnici, atlasi itd.),
    * časopisi,
    * unikatne knjige, odnosno građa zaštićenog fonda
    * disertacije i magistarski radovi,
    * posljednji primjerak knjige pojedinog naslova.

Sva knjižnična građa koja se ne posuđuje može se koristiti samo u čitaonici.

Građa koja se ne posuđuje, može se iznimno iznijeti iz Knjižnice radi preslikavanja, a potrebno ju je vratiti tijekom radnog vremena Knjižnice

 
ZAKASNINA (Studenti) :

KNJIGE
po danu, po naslovu ........................................................................... 0,07 € (0,50 kn)
maksimalno, po naslovu ..................................................................... 13,30 € (100,00 kn)

MINIMALNA NAKNADA ZA OŠTEĆENJE GRAĐE (po naslovu)......................... 2,70 € (20,00 kn)

MINIMALNA NAKNADA ZA IZGUBLJENU GRAĐU (po naslovu)………................ 13,30 € (100,00 kn)
(konačnu naknadu utvrđuje voditelj knjižnice)

1 euro = 7,53450 kuna.