Sveučilišna knjižnica

Posudba građe iz fonda knjižnice
 

Najveći broj zaduženih primjeraka - četiri.

Rok zaduženja za studente je 20 dana, s 2 dozvoljena produženja posudbe od dodatnih 20 dana.

Rok zaduženja za nenastavno osoblje je 30 dana  s pravom jednog produženja.

Rok zaduženja za djelatnika u nastavi je 60 dana s pravom jednog produženja.

Djelatnici Sveučilišta u Zadru nisu duži plaćati zakasninu ali se mole da poštuju rok posudbe kako bi svi korisnici knjižnice mogli koristiti knjižničnu građu.

Produženje posudbe  moguće je obaviti telefonski, bez dolaska u knjižnicu, no samo unutar roka posudbe. Ukoliko je rok posudbe prekoračen, knjige se moraju vratiti u knjižnicu.

Telefonski brojevi na koje se može produžiti posudba:

  • 023/200-512 (Posudbeni odjel Središnje knjižnice)
  • 023/200-538 (Slavistička knjižnica)
  • 023/345-048 (Knjižnica Novog kampusa)
  • 023/200-516 (Informator)


Knjižnična građa koja se ne može iznositi iz Knjižnice Sveučilišta je sljedeća:

    * referentna literatura (rječnici, enciklopedije, leksikoni, priručnici, atlasi itd.),
    * časopisi,
    * unikatne knjige, odnosno građa zaštićenog fonda
    * disertacije i magistarski radovi,
    * posljednji primjerak knjige pojedinog naslova.

Sva knjižnična građa koja se ne posuđuje može se koristiti samo u čitaonici.

Građa koja se ne posuđuje, može se iznimno iznijeti iz Knjižnice radi preslikavanja, a potrebno ju je vratiti tijekom radnog vremena Knjižnice

 
ZAKASNINA (Studenti) :

KNJIGE
po danu, po naslovu ...........................................................................0,50 kn
maksimalno, po naslovu .....................................................................100,00 kn

MINIMALNA NAKNADA ZA OŠTEĆENJE GRAĐE (po naslovu).........................20,00 kn

MINIMALNA NAKNADA ZA IZGUBLJENU GRAĐU (po naslovu)………................100,00 kn
(konačnu naknadu utvrđuje voditelj knjižnice)