Sveučilišna knjižnica

Pravilnici

  • Pravilnik o radu Sveučilišne knjižnice - izvornik
  • Pravilnik o radu Sveučilišne knjižnice - verzija za pretraživanje
  • Izmjene i dopune Pravilnika o radu Sveučilišne knjižnice Sveučilišta u Zadru - izvornik
  • Pravilnik o Upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98)
  • Pravilnik o polaganju stručnih ispita u knjižničarskoj struci s programom stručnih ispita (NN 21/99)
  • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 19/2023)
  • Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/2023)

Zakoni