Sveučilišna knjižnica

Objedinjeno pretraživanje baza podataka

 

JEDNOSTAVNO PRETRAŽIVANJE
 

SLOŽENO PRETRAŽIVANJE

 

Korištenjem discovery servisa Summon omogućeno je objedinjeno pretraživanje svih dostupnih baza podataka pretplaćenih putem nacionale licence, e-izvora dostupnih putem pretplate Sveučilišta u Zadru, e-izvora u otvorenom pristupu te skupnog digitalnog repozitorija Dabar.

Popis pojedinačnih baza podataka i ostalih e-izvora koji su dostupni za objedinjeno pretraživanje putem discovery servisa Summon dostupan je putem poveznice.

Pretraživanje izvan Sveučilišta moguće je putem poveznice (prijavom s AAI@EduHr elektroničkim identitetom i odabirom servisa Summon s popisa dostupnih e-izvora). 

Za pomoć pri pretraživanju, dogovor oko individualnih instrukcija i za sva pitanja molimo da se obratite knjižničarima u Sveučilišnoj knjižnici, telefonom na broj 023/200-516 ili na e-mail adresu knjiznica@unizd.hr.

Kratke upute za pretraživanje baza podataka dostupne su putem poveznice.