Sveučilišna knjižnica

Društvene znanosti


Annual Reviews

Zastupljena područja: sva znanstvena područja

Pristup sa Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta: nije moguć

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: Annual Reviews

Opis: Annual Reviews predstavlja zbirku časopisa s recenzijama najnovijih istraživanja u okviru društvenih, humanističkih, prirodnih znanosti te biomedicine i zdravstva.CAB Abstracts

Zastupljena područja: biotehničke znanosti, društvene znanosti

Pristup sa i izvan Sveučilišta:PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: bibliografska baza

Proizvođač: CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International)

Opis: CAB Abstracts je bibliografska baza podataka u izdanju CABI Publishing koja sadrži više od 8.7 milijuna zapisa počevši od 1973. godine do danas. Baza obuhvaća zapise za više od 8.000 serijskih publikacija, knjiga i poglavlja iz knjiga, priručnika, konferencijskih zbornika i dr. s područja primijenjenih biotehničkih znanosti, uključujući poljoprivredu, šumarstvo, nutricionizam, veterinarstvo, znanosti o okolišu i srodne discipline.Cambridge Journals

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE 

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  Cambridge University Press

Opis:  Cambridge Journals Online je portal znanstvenih časopisa koji sadrži znanstveno-istraživačke članke iz oko 300 naslova časopisa nakladnika Cambridge University Press.  Osim tekućih godišta časopisa, dostupni su i cjeloviti tekstovi starijih godišta u različitom rasponu.  POPIS DOSTUPNIH ČASOPISA PO PODRUČJIMACurrent Contents Connect

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta: na ovoj poveznici pratite sljedeće korake: 1. korak: Odaberite opciju INSTITUTIONAL (SHIBBOLETH) USERS SIGN IN;  2. korak: Authorized users select your institution's
group or regional affiliation odaberite Croatian Research and Education Federation i pritisnite Go; 3. korak: upišite Vaš AAI; 4. korak: u podajućem izborniku All databases izaberite bazu Current Contents Connect

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  bibliografska baza

Proizvođač:  Clarivate Analytics

Opis:  Višedisciplinarna bibliografska baza podataka koja sadrži bibliografske podatke i sažetke iz više od 7000 svjetskih znanstvenih časopisa.  Bibliografski podaci dostupni su za razdoblje od 1998. god. do danas.

Dostupne su sljedeće sekcije: Agriculture, Biology & Environmental Sciences, Social & Behavioral Science, Clinical Medicine, Life Sciences, Physical, Chemical & Earth Sciences,  Engineering, Computing & Technology, Arts & Humanities.DART - Europe E-theses Portal

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup:  PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  otvoreni pristup

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova - Zbirka doktorskih disertacija

Proizvođač:  Association of European Research Libraries

Opis:  Portal koji ujedinjuje više zbirki doktorskih disertacija europskih sveučilišta te je moguće pristupiti cjelovitom tekstu disertacija.De Gruyter (časopisi: Intercultural Pragmatics, Lexicographica) 

Zastupljena područja: lingvistika, interdisciplinarno područje

Pristup sa Sveučilišta:

Pristup izvan Sveučilišta: nije moguć

Pravo pristupa: djelatnici i studenti Sveučilišta u Zadru Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  De Gruyter

Opis: Intercultural Perspective je časopis koji sadrži teme interkulturalnosti, pragmatične teorije i interkulturalne kompetencije.

Časopis objavljuje teme vezane uz pragmatiku: jezičnu, kognitivnu, socijalnu i međujezičnu paradigmu. Objedinjuje niz disciplina:

antropologiju, teorijsku i primijenjenu lingvistiku, psihologiju, sociolingvistiku, višejezičnost i drugo. Dostupan je pristup cjelovitim tekstovima od 2004. godine do danas.

Lexicographica je međunarodni trojezični (engelski, njemački i francuski) godišnjak koji pokriva teme iz područja leksikografije - od teorije i povijesti do računalne leksikografije. Dostupan je pristup cjelovitim tekstovima od 1995. godine do danas.DOAJ - Directory of Open Access Journals

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup:  PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  otvoreni pristup

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  Lund University Libraries

Opis:  DOAJ je najveća višedisciplinarna zbirka znanstvenih i stručnih časopisa u otvorenom pristupu. Baza uključuje više od 9000 časopisa. Popis časopisa uključenih u zbirku: PRISTUPITE OVDJE


 

DOAR - Directory of Open Access Repositories

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup - pretraživanje sadržaja repozitorija: PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  otvoreni pristup

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  University of Nottingham, Velika Britanija

Opis:  OpenDOAR je najveći svjetski direktorij institucijskih repozitorija u otvorenom pristupu (repozitoriji sveučilišta, instituta…).  Repozitoriji sadrže različite vrste radova: članci, doktorske disertacije, izvještaji…  EconLit

Zastupljena područja: društvene znanosti

Pristup sa Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pristup izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: bibliografska baza

Proizvođač: American Economic Association

Opis: EconLit je bibliografska znanstvena baza podataka koju izdaje American Economic Association, a obuhvaća područje ekonomije. Uključuje recenzirane članke, radne materijale s vodećih sveučilišta, doktorske disertacije, knjige, zbornike s konferencija i recenzije knjiga. Baza indeksira više od 1.500 naslova časopisa, a također omogućuje i poveznice na više od 40.000 cjelovitih tekstova.


 

Emerald eJournals

Zastupljena područja: sva znanstvena područja

Pristup sa Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta: Trenutno nije omogućen

Pravo pristupa: djelatnici i studenti Sveučilišta u Zadru

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: Emerald Publishing

Opis: Zbirka sadrži 114 časopisa iz područja ekonomije i marketinga, obrazovanja, zdravstva, turizma, informacijskih znanosti i drugih povezanih područja.ERIC - Educational Resource Information Center

Zastupljena područja:  društvene znanosti – Odgojne znanosti

Pristup sa i izvan Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  otvoreni pristup

Vrsta baze:  bibliografska baza i baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  National Library of Education  Institute of Education Sciences, SAD

Opis:  ERIC je najveća bibliografska baza za područje odgoja i obrazovanja koja sadrži više od 1 300 000 zapisa i veza na više od 323 000 dokumenata s cjelovitim tekstovima od 1966. do danas. Baza sadrži i cjelovite radove iz znanstvenih i stručnih časopisa, zbornika, knjiga,  izvještaje itd. EThOS - Electronic Theses Online Service

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup:  PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  otvoreni pristup (napomena: potrebna besplatna registracija)

Vrsta baze:  zbirka doktorskih disertacija

Proizvođač:  The British Library, Velika Britanija

Opis:  Višedisciplinarna baza doktorska disertacija britanskih sveučilišta u cjelovitom tekstu. Velik broj disertacija je dostupan u cjelovitom tekstu a dio je dostupan uz naplatu.  Potrebna je prethodna besplatna registracija.Google Scholar

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup:  PRISTUPITE OVDJE

Vrsta baze:  specijalizirana tražilica/baza

Proizvođač:  Google

Opis:  Google Scholar je specijalizirana tražilica znanstvene i stručne  literature, uključujući  članke, knjige, sažetke, tehničke izvještaje itd. Google Scholar ulazi u zapise u otvorenom pristupu kao i u pojedine baza. Vrlo je dobra početna točka pri pretraživanju literature međutim potrebno je zasebno pretražiti i odgovarajuće baze.  Google Scholar osim pretraživanje literature, nudi i mogućnost praćenja citiranja radova pri čemu je potrebno izraditi osobni profil te pridružiti svoje radove (scholar.google.com/citations).HeinOnline

Zastupljena područja: društvene znanosti

Pristup sa Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: William S. Hein & Co.

Opis: HeinOnline je baza podataka cjelovitog teksta iz područja prava i srodnih znanosti. Uz veliku zbirku pravnih časopisa HeinOnline sadrži cjelovite tekstove dokumenata Congressional Record, U.S. Reports od 1754. godine, kolekciju svjetskih najpoznatijih pravnih slučajeva od 1700. godine, pravne klasike od 16. do 20. stoljeća, ugovore Ujedinjenih naroda i Lige naroda, kolekciju ugovora SAD-a, izvještaje američkog saveznog registra od 1936. godine.Hrvatska znanstvena bibliografija - CROSBI

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup:  PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  otvoreni pristup

Vrsta baze:   bibliografska baza podataka

Opis:   Hrvatska znanstvena bibliografija – CROSBI  sadrži bibliografske podatke o publikacijama koje su napisali hrvatski znanstvenici. Za neke je radove u bazi dostupan cjeloviti tekst.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup:  PRISTUPITE OVDJE  

Pravo pristupa:   otvoreni pristup

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Opis:   Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima.Journal Citation Reports

Zastupljena područja: sva znanstvena područja osim humanističkih znanosti

Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta:  trenutno nije moguć pristup izvan Sveučilišta

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  citatna baza podataka   

Proizvođač:  Clarivate Analytics

Opis:   Journal Citation Reports je citatna baza koja izlazi u dva izdanja Science Edition (sadrži podatke o časopisima iz prirodnih, biomedicinskih i tehničkih znanosti)  i Social Sciences Edition (sadrži podatke o časopisima iz društvenih znanosti), omogućuje evaluaciju znanstvenih časopisa putem Faktora odjeka (Impact factor).JSTOR

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja- naglasak na humanističkim znanostima (lingvistika, književnost, povijest, povijest umjetnosti, filozofija, antropologija itd.)  te prirodnim znanostima (biologija)

Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Opis:  JSTOR je višedisciplinarna digitalna arhiva znanstvenih časopisa.  Omogućen je pristup arhivskim zbirkama Arts & Sciences I – IX (popis arhivskih kolekcija i liste časopisa: http://www.jstor.org/librarians/products/journals/multi-discipline). Napomena: Ako želite čitati članke iz arhivskih zbirki na koje Sveučilište nije pretplaćeno, postoji JSTOR usluga pod nazivom Register & Read (više o navedenoj usluzi). Navedenoj usluzi pristupate preko Vašeg JSTOR računa (MyJSTOR account, MyJSTOR – Shelf) - molimo kontaktirajte Sveučilišnu knjižnicu (knjiznica@unizd.hr) za upute o izradi JSTOR računa za djelatnike/studente Sveučilišta u Zadru.Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)

Zastupljena područja:  društvene znanosti - informacijske znanosti

Pristup sa i izvan Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  bibliografska baza i baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  EBSCO Publishing

Opis:  Bibliografska baza podataka iz područja informacijskih znanosti koja sadrži cjeloviti tekst za dio zapisa.OpenThesis.org

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup:  PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  otvoreni pristup

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  OpenThesis.org

Opis:  Zbirka doktorskih disertacija u otvorenom pristupu.Oxford Journals

Zastupljena područja: sva znanstvena područja

Pristup sa Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE (Odabrati opciju "Sign in", a zatim "Sign in via your institution". S popisa odabrati AAI@EduHr i upisati svoje AAI podatke.)

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: Oxford University Press

Opis: Oxford Journals je baza istraživačkih i akademskih časopisa s člancima dostupnim u cjelovitom tekstu. Sadržava više od 300 naslova koji pokrivaju područja prirodnih, društvenih i humanističkih znanosti te medicinu i zdravstvo, u okviru dvije zbirke: Humanities and Social Sciences i Science, Technology and Medicine.
APA PsycINFO

Zastupljena područja:  društvene znanosti – Psihologija

Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE 

Pristup izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  djelatnici i studenti Sveučilišta u Zadru (pretplata MZOŠ)

Vrsta baze:  bibliografska baza

Proizvođač:  American Psychological Association (APA)

Opis:  PsycINFO je bibliografska baza koja sadrži zapise radova iz časopisa, poglavlja knjiga, disertacija i dr. s područja psihologije i srodnih disciplina.ScienceDirect (prekid pretplate od 1.4.2015.)

Zastupljena područja:  društvene znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti

Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  Elsevier

Opis:  ScienceDirect je baza cjelovitih tekstova i bibliografskih informacija iz područja prirodnih, tehničkih, medicinskih znanosti i društvenih znanosti. Science Direct  omogućuje pristup preko 2500 časopisa od čega je velik dio u izdanju Elsevira.Science Journals

Zastupljena područja: sva znanstvena područja

Pristup sa Sveučilišta:

                Science

                Science Advances

                Science Translational Medicine

                Science Signaling

                Science Immunology

                Science Robotics

Pristup izvan Sveučilišta: nije moguć

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: American Association for the Advancement of Science (AAAS)

Opis: Science Journals su vodeći časopisi koji objavljuju znanstvene vijesti, komentare i najsuvremenija istraživanja u okviru svih područja znanosti s naglaskom na STEM područje.SCImago Journal & Country Rank

Zastupljena područja: sva znanstvena područja

Pristup sa i izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: citatna baza podataka

Proizvođač: SCImago Lab

Opis: SCImago Journal & Country Rank je citatna baza podataka koja daje pregled bibliometrijskih pokazatelja za časopise indeksirane u bazi Scopus.Scopus

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  bibliografska i citatna baza

Proizvođač:  Elsevier

Opis:  Scopus je citatna višedisciplinarna baza koja pokriva prirodne, tehničke, medicinske, društvene znanosti te manjim dijelom humanističke znanosti. Baza obuhvaća radove od 1996. do danas. Scopus bolje pokriva  europsku znanstvenu publicistiku nego npr. baza Web of Science koja je također dostupna hrvatskoj akademskoj zajednici.Springer Journals

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: Springer Publishing

Opis: Springer Journals sadržava oko 2700 časopisa iz svih područja znanosti. Omogućen je pristup časopisima u rasponu od 1997. godine do danas. 

POPIS DOSTUPNIH ČASOPISA


 

Taylor&Francis Subject Collections

Zastupljena područja: sva znanstvena područja

Pristup sa Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: Taylor & Francis Group

Opis: Taylor & Francis Subject Collections sastoji se od tri predmetne zbirke časopisa; Social Science & Humanities Library, Science & Technology Library and Medical Library, a koje ukupno sadrže više od 2200 naslova časopisa u okviru društvenih i humanističkih znanosti, prirodnih i tehničkih znanosti te medicine i javnog zdravstva.Web of Science Core Collection

Zastupljena područja:  prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti

Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta: na ovoj poveznici pratite sljedeće korake: 1. korak: odaberite opciju INSTITUTIONAL (SHIBBOLETH) USERS SIGN IN;  2. korak: Authorized users select your institution's group or regional affiliation odaberite Croatian Research and Education Federation i pritisnite Go; 3. korak: upišite Vaš AAI; 4. korak: u podajućem izborniku All databases izaberite bazu Web of Science Core Collection

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  bibliografska i citatna baza   

Proizvođač:  Clarivate Analytics

Opis: Web of Science je platforma koja sadrži više citatnih indeksa i baza podataka. U kolekciji citatnih indeksa Web of Science Core Collection (WoSCC) putem nacionalne licence od lipnja 2016. dostupni su svi citatni indeksi: Science Citation Index Expanded (SCI-EXP), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH), Book Citation Index - Science (BKCI-S), Book Citation Index - Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH), Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED), Index Chemicus (IC).

NAPOMENA: EMERGING SOURCES CITATION INDEX (ESCI) U bazi Web of Science Core Collection uz gore navedene citatne indekse Thomson Reuters je tijekom studenog 2015. uveo indeks - Emerging Sources Citation Index (ESCI) koji obuhvaća preko 2000 časopisa koji zadovoljavaju osnovne kriterije te su u postupku razmatranja za uključivanje u neke od standardnih WOS-ovih citatnih indeksa. Pretraživanje navedenog indeksa je automatski uključeno pri pretraživanju baze Web of Science Core Collection te ukoliko se iz rezultata žele izostaviti radovi/časopisi/autori indeksirani u navedenom indeksu te pretraživati samo standardne citatne indeksa, indeks se mora isključiti iz pretrage – pod kategorijom: MORE SETTINGS - Web of Science Core Collection: Citation Indexes.

Preko platforme Web of Science pretražive su i sljedeće baze podataka: BIOSIS Citation Index, Current Contents Connect, Data Citation Index, Derwnt Innovations Index, KCI-Korean Journal Database, MEDLINE, Russian Science Citation Index, SciELO Citation Index, Zoological Record.


 

Wiley Online Library

Zastupljena područja: sva znanstvena područja

Pristup sa Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: Wiley

Opis: Wiley Online Library je platforma putem koje je moguće pristupiti multidisciplinarnoj zbirci koja sadrži više od 1.400 časopisa. Zastupljeni časopisi pokrivaju područje društvenih i humanističkih znanosti, prirodnih i tehničkih znanosti te medicine.