Sveučilišna knjižnica

NAŠE POSLANJE:


Osigurati pristup svim dostupnim  izvorima informacija relevantnim za zajednicu Sveučilišta u Zadru te pružiti knjižnične usluge za potporu istraživanja, nastave, učenja i potreba sveučilišne zajednice.  Naše poslanje ostvarujemo kroz sljedeće ciljeve:

  • Biti informacijsko središte Sveučilišta
  • Sakupljati, čuvati, stručno obrađivati i osiguravati pristup knjižničnoj građi i ostalim izvorima informacija
  • Razvijati i poticati knjižničarsku stručnost i vještinu
  • Aktivno sudjelovati u procesima učenja i stvaranja znanja
  • Pružati usluge kojima zadovoljavamo promjenjive potrebe knjižnice i njenih korisnika
  • Poticati različitosti u gledištima, mišljenjima i idejama
  • Čuvanje i davanje na korištenje svih znanstvenih i stručnih radova djelatnika Sveučilišta u Zadru kao doprinos znanstvenom i kulturnom nasljeđu