Sveučilišna knjižnica

Bibliometrijske usluge

Izdavanje Potvrde o indeksiranosti i citiranosti radova - znanstvenicima za potrebe napredovanja u zvanjima, prijava na projekte, stipendije i sl.

Sveučilišna knjižnica izdaje Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova  za potrebe napredovanja u zvanjima, prijava na projekte, stipendije i sl. Indeksiranost i citiranost znanstvenih radova provjerava se u međunarodnim bazama podataka, navedenim u važećem Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, pri čemu se prate određena znanstvena područja. Pretražuju se baze kojima Sveučilišna knjižnica ima pristup u okviru vlasite i nacionalne pretplate te baze u slobodnom pristupu (popis baza podataka Sveučilišne knjižnice: poveznica na popis).

Potvrda o indeksiranosti i citiranosti radova izdaje se djelatnicima Sveučilišta u Zadru i ne naplaćuje se.

Za izradu potvrde potrebno je prethodno ispuniti Zahtjev za izdavanje Potvrde o indeksiranosti i citiranosti radova (poveznica na Zahtjev). Zahtjev se predaje Sveučilišnoj knjižnici elektroničkom poštom (knjiznica@unizd.hr) ili  knjižničaru-informatoru Sveučilišne knjižnice u predsoblju čitaonice Središnje knjižnice na Starom kampusu. Zahtjev predaje svaki znanstvenik za sebe. Podnositelj  Zahtjeva prethodno treba ažurirati svoj popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji – CROSBI, a potrebno je i da ima otvoren javni profil na Google Znalacu (upute za izradu profila). Potvrda će biti izrađena unutar šest radnih dana.

Za dodatne informacije možete kontaktirati Sveučilišnu knjižnicu putem el. pošte na knjiznica@unizd.hr ili telefonom na broj 200-516. 

 

Izdavanje Potvrde o indeksiranosti i metričkim pokazateljima časopisa - za potrebe uredništva časopisa

Sveučilišna knjižnica izdaje Potvrdu o indeksiranosti i metričkim pokazateljima časopisa za potrebe uredništava časopisa. Potvrdu mogu zatražiti urednici i članovi uredništva - djelatnici Sveučilišta u Zadru za časopise koje objavljuje Sveučilište u Zadru u svrhu prijave na natječaje i sl. Izrada potvrda se ne naplaćuje.

Za izradu potvrde potrebno je prethodno ispuniti Zahtjev za izdavanje Potvrde (poveznica na Zahtjev) te predati Sveučilišnoj knjižnici elektroničkom poštom (knjiznica@unizd.hr) ili  knjižničaru-informatoru Sveučilišne knjižnice u predsoblju čitaonice Središnje knjižnice na Starom kampusu. Potvrda će biti izrađena unutar šest radnih dana.

Za dodatne informacije možete kontaktirati Sveučilišnu knjižnicu putem el. pošte na e-mail knjiznica@unizd.hr  ili telefonom na broj 200-516.