Sveučilišna knjižnica

Webinar o korištenju softvera Turnitin za nastavnike

Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) održat će u srijedu 14. travnja webinar na hrvatskom jeziku namijenjen nastavnicima. Prikazat će se funkcionalnosti softvera Turnitin dostupne nastavnicima, pojedinosti vezane uz korištenje Srce licencije, te potrebni koraci pri korištenju i provjeri rada.
Nakon prezentacijskog dijela planirano je vrijeme za pitanja nastavnika koja će se moći postaviti korištenjem chat opcije sustava za webinare.

Datum održavanja: 14. travnja 2021.

Vrijeme održavanja: 13:30

Procijenjeno trajanje: do 60 minuta

Webinaru će se pristupati na sljedećoj adresi: https://connect.srce.hr/ceu_spa/