Sveučilišna knjižnica

Radno vrijeme Sveučilišne knjižnice

Od 1. rujna 2021. godine ogranci Sveučilišne knjižnica radit će prema sljedećem radnom vremenu:

Središnja knjižnica i čitaonica: 8.00 – 19.30 h

Knjižnica Novog kampusa: 8.00 – 19.30 h

Slavistička knjižnica: 8.00 – 16.00 h

Knjižnica Odjela za francuske i frankofonske studije: 8.00 – 16.00 h

Talijanistička knjižnica: 8.00 – 16.00 h