Sveučilišna knjižnica

Probni pristup e-knjigama na internetskoj knjižari Ebook024

Sveučilište u Zadru osiguralo je probni pristup e-knjigama dostupnim na internetskoj knjižari Ebook024 koja pruža pristup stručnoj literaturi iz područja ekonomije, menadžmenta, ljudskih potencijala, marketinga, financija i sličnih područja. 

E-knjigama je moguće pristupiti putem sljedeće poveznice s internetske mreže Sveučilišta u Zadru. Probni pristup je dostupan do 4. ožujka 2022.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail adresu knjiznica@unizd.hr.