Sveučilišna knjižnica
Edukacija korisnika – izlaganje u okviru kolegija Opća povijest pedagogije

Edukacija korisnika – izlaganje u okviru kolegija Opća povijest pedagogije

Sveučilišna knjižnica aktivno sudjeluje u edukaciji studenta o korištenju informacijskih izvora. Priložena je prezentacija koja je izložena u sklopu kolegija Opća povijest pedagogije (Odjel za pedagogiju) za prvu godinu preddiplomskog studija pedagogije – Sveučilišna knjižnica: izvori i usluge: prezentacija.
Pročitaj više
Edukacija korisnika – izlaganje u okviru kolegija Opća povijest pedagogije

Theme picker