Sveučilišna knjižnica

Izložba "Od izvornika do prijevoda"

Pozivate se da od 3.svibnja do 20. svibnja pogledate DHKP-ovu 14. godišnju izložbu prijevoda "Od izvornika do prijevoda" koja je izložena na mostu između dvije zgrade Starog kampusa.

O izložbi:

U formi plakata predstavljeni su uzorci teksta originala i prijevoda, naslovnice originala i prijevoda te biografija prevoditelja uz osvrt na prevedeno djelo. Ovakav oblik predstavljanja književnih prijevoda važan je ne samo za članove Društva, koji na taj način kolegama, a i široj javnosti daju na uvid dio iz njihove prijevodne produkcije, već i za najširu publiku kao i za sve sudionike u lancu knjiške produkcije.

Cilj izložbe, koja prikazuje objavljeni prijevod, prevoditeljevu biografiju i bibliografiju, i ono najvažnije, usporedbu između izvornika i prijevoda, dvojak je: kao prvo transparentno predstavljanje ključnog dijela naše aktivnosti, koji najčešće ostaje neotkriven, jer se o uspješnosti sudi isključivo temeljem konačnog proizvoda, dakle samo jedne strane procesa, i kao drugo stvaranje svijesti o parametrima prevoditeljskog zadatka, čime se prevoditelju u jednakoj mjeri pripisuju (umjetničke) zasluge, kao što ga se i opterećuje odgovornošću za gubitke i iskrivljenja u odnosu prema izvorniku.