Sveučilišna knjižnica

Implementirana je funkcionalnost središnjeg pretraživanja svih repozitorija u Dabru

U nacionalnoj infrastrukturi za repozitorije i arhive Dabar, trenutno je uspostavljeno više od 140 repozitorija na mrežnim domenama ustanova. Većinom je riječ o institucijskim repozitorijima u koje ustanove pohranjuju rezultate rada svojih djelatnika i studenata, a postoje i tzv. zbirni repozitoriji poput Nacionalnog repozitorija završnih radova (ZIR) i Nacionalnog repozitorija disertacija i znanstvenih magistarskih radova (DR), te repozitoriji četiriju sveučilišta (Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilišta u Splitu) koji prikazuju sadržaje institucijskih repozitorija svojih sastavnica.

Implementacijom središnjeg pretraživanja i pregledavanja sadržaja svih repozitorija korisnici na jednom mjestu mogu pretraživati sve digitalne objekte pohranjene u bilo kojem repozitoriju u Dabru te preuzeti datoteke objekata iz izvornog repozitorija. Time se povećava vidljivost sadržaja repozitorija i korisnicima olakšava uvid u produkciju ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Više možete saznati putem poveznice.