Sveučilišna knjižnica

Dabar - nova korisnička funkcionalnost

Dabar - nova korisnička funkcionalnost

Poštovani korisnici,

na repozitorijima u Dabru, pa tako i na Digitalnom repozitoriju ocjenskih radova Sveučilišta u Zadru, implementirana je nova korisnička funkcionalnost - spremanje objekata u liste (engl. bookmark).

Funkcionalnost omogućava svim korisnicima koji se prijave u repozitorij sa svojim AAI-jem da zanimljiv objekt bez preuzimanja na računalo spreme u svoju listu na repozitoriju te mu kasnije mogu lako pristupiti.

Funkcionalnost je implementirana na cijeli sustav Dabar, stoga neovisno o tome na kojem repozitoriju korisnik spremi objekt u listu, taj spremljeni objekt korisnik će vidjeti u listi na svim repozitorijima.

Popis "Moje liste" nalazi se u poveznicama na lijevoj strani sučelja.

Sredinom prosinca Sveučilišni računalni centar (SRCE) održat će kratak webinar o načinima i mogućnostima korištenja ove funkcije za sve korisnike repozitorija. O točnom terminu i web-adresi webinara obavijestit ćemo vas naknadno na stranicama Sveučilišne knjižnice u Zadru.