Sveučilišna knjižnica

Obavijest o posudbi

Kako bi smanjili broj izravnih kontakata molimo Vas da svu građu koju želite posuditi naručite putem e-maila knjiznica@unizd.hr
Nakon zaprimljene narudžbe dežurni knjižničar obavijestit će Vas o vremenu i načinu preuzimanja građe.

Hvala na razumijevanju!

Theme picker